Thai  Thai

โรงแรมนครราชสีมา

แนะนำ

โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)

โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)
โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)
โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)
โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)
โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)
โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)
โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)
โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)
โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)
โคราปุระ รีสอร์ท(Kantary Hotel Korat)

โคราปุระ รีสอร์ท (Korapura Resort) ตั้งอยู่ใน ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง  

พร้อมเครื่องปรับอากาศร้านอาหารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อีกทั้งยังมี Wi-Fi ฟรีทั่วทั้งโรงแรม

โคราปุระรีสอร์ท นครราชสีมา ที่พักโคราช ให้บริการตามมาตรฐานสากล ผสมผสานความงดงามแห่งอัธยาศัยไมตรี แรงบันดาลใจในการออกแบบตัวอาคาร จากลายทอผ้าไหมและผืนผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนอีสาน ภายในตัวอาคารยังสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ตั้งอยู่ในย่านชุมชนและศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา

Thai
© 2020 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com